Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych z Firmy ARKOM.

 

W Biurze Obsługi Klienta Firmy ARKOM zapewnia się obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w:

1. Komputer z ekranem, który można obrócić w stronę osoby niesłyszącej lub niemówiącej lub osoby słabowidzącej, co umożliwia bądź ułatwia komunikację, w szczególności umożliwia osobie niepełnosprawnej zapoznanie się z warunkami świadczenia usługi telefoni stacjonarnej

2. Komputer z zainstalowaną kamerą dostępny do uruchomienia na żądanie użytkownika końcowego, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką (chrome, firefox) umożliwiający komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego z Polskiego Związku Głuchoniemych , w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku, z uwzględnieniem różnic wynikających z godzin pracy  Biura Obsługi Klienta Firmy ARKOM. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta dostępne w dziale kontakt.

Na drzwiach wejściowych do biura umieszcza się znaki:

 

określające rodzaj udogodnień oferowanych użytkownikom końcowym.

Firma ARKOM do dyspozycji naszych klientów przed wejściem w życie Rozporządzenia, jest dostępna dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu. Oznaczone są one znakiem:

Firma ARKOM:

1. Informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,

2. Ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, wzór tej umowy, cenniki oraz Regulaminy usług telefoni stacjonarnej.

w Biurze Obsługi Klienta - na papierze przy użyciu dużej czcionki 

Firma ARKOM oferuje również pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzenia końcowego do usługi telefonicznej lub jej uruchomienia w Biurach Obsługi Klienta oraz pod numerem telefonu 33 440 10 10. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej Firma ARKOM udostępnia, w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania, ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, wzór tej umowy, cenniki oraz Regulaminy usług telefoni stacjonarnej w formacie tekstowym na nośniku elektronicznym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki albo w formacie tekstowym wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego.

Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej Abonentem usługi telefoni stacjonarnej Firma ARKOM udostępnia:

1. Informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług,

2. Szczegółowy wykaz wykonanych usług

sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki bądź w formacie tekstowym - wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego.

Na każde żądanie Abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od zgłoszenia tego żądania, Firma ARKOM przekazuje Abonentowi informacje o oferowanych przez nią udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej przy użyciu dużej czcionki lub w formacie tekstowym wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego. Niniejsza informacja została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U.2014.464).